Лесечко Олена


1profiУ кожного з нас настає такий великий момент у житті, коли треба обирати те чим ми будемо займатися у подальшому житті, свою професію. Це буває вкрай не просто з різних причин і дуже важливо до цього питання підійти зі всією відповідальністю і рішучістю, я на цьому наголошую через те, що вирішення саме цього питання сильно впливає на все наше подальше життя. Звісно ніхто не відміняє варіанту другої вищої освіти, та задумайтесь, на першу вищу освіту піде п’ять років вашого життя, тому дуже важливо щоб ці п’ять років були і приємними і цікавими і плідними. І щоб допомогти у цьому виборі пропоную вам пройти тест на проф. орієнтацію.

Описання завдання: Після відповідного навчання Ви зможете виконувати певну роботу. Але якщо б Вам довелося обирати тільки з двох можливих, то якій би Ви надали перевагу? У кожній з 20-ти пар запропонованих видів діяльності оберіть тільки один вид {а або б), знайдіть ділянку у бланку відповідей з відповідним номером (наприклад: 6а, 106) і поряд поставте знак “+”. Аркуш для відповідей містить 5 колонок. Кожна колонка відповідає певному типові професії, і у ній проставлені номери з опитувальника, які належать до певного типу.

Опитувальник теста:

а б
1. Доглядати за тваринами Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)
2. Допомагати хворим Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин
3. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, художніх листівок, плакатів, грамплатівок Стежити за станом, розвитком рослин
4. Обробляти матеріали (дерево, тканина, метал, пластмасу й т.д.) Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати
5. Обговорювати зміст науково-популярних книг, статей (п’єси, концерти й т.д.) Обговорювати художні книги
6. Вирощувати молодняк (тварин якої-небудь породи) Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, навчальних, спортивних)
7. Копіювати малюнки, зображення (або налагоджувати музичні інструменти) Керувати будь-яким вантажним засобом – підйомним краном, трактором, тепловозом і ін.
8. Повідомляти, роз’ясняти людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії й т.д.) Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п’єс, концертів)
9. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житло Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10. Лікувати тварин Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинку й т.п.)
12. Розбирати суперечки, сварки між людьми (переконувати, роз’ясняти, карати, заохочувати) Розбиратися в кресленнях, схемах (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)
13. Спостерігати, вивчати роботу кружків художньої самодіяльності Спостерігати, вивчати життя мікробів
14. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, забитих місцях
15. Художньо описувати, зображувати події, що спостерігаються або уявляються Складати точні описи, звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об’єкти й т.п.
16. Робити лабораторні аналізи в лікарні Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування
17. Красити або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів
18. Організовувати культпоходи однолітків або молодших хлопців у театри, музеї; організовувати екскурсії, туристичні походи й т.п. Грати на сцені, брати участь у концертах
19. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинки Займатися кресленням, копіювати креслення, карти
20. Вести боротьбу із хворобами рослин, шкідниками лісу, саду Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, складальній машині)

Ключ до тесту:

Аркуш відповідей:

1 2 3 4 5
1a 2a
4a 5a
6a     7a
  8a  
  9a    
10a     10a  
11a 11б 12a 12б 13a
13б 14a 14б 15a 15б
16a   16б   17a
  17б 18a   18б
  19a   19б  
20a     20б  

Обробка результатів:

За кожен знак “+” ставиться 1 бал. Бали кожної колонки підсумовуються, а їхня кількість визначає схильність до тієї чи іншої професії.

Назва типів професії за колонками:

  1. “Людина – природа”.У тебе домінує тип професій ”Людина-природа” – це жива природа, орієнтуватись у якій допомагають біологічні навчальні предмети, науки, зокрема, ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія, загальна біологія. Це професії, праця в яких спрямована на рослинні, тваринні організми та мікроорганізми. Але це не означає, що спеціалісти цього типу професій не пов’язані з технікою, для них вона виступає засобом, а не основним предметом праці: мікробіолог, ветеринарний фельдшер, тракторист-механізатор, оператор інкубатора на птахофабриці, технік лісогосподарства, технік-гідроміліоратор, садівник, агроном-агрохімік, агроном із захисту рослин, агроном, зоотехнік, лаборант-мікробіолог, ветеринарний лікар, лісник, інженер лісогосподарства, біолог, інженер-технолог мікробіологічного виробництва тощо. Тому тобі важливо врахувати наступне, що особливість біологічних об’єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі, нестандартні. Вони змінюються за своїми внутрішніми законами. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть і розвиваються (а також хворіють, гинуть) без всіляких вихідних. Спеціалісту потрібно не просто багато “тримати в голові”, але і подумки передбачити можливі зміни в об’єктах праці. Від спеціалісті вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі також дбайливість і далекоглядність, тому що багато які зміни в тваринних і рослинних організмах можуть бути безповоротними (рослини можуть зів’янути, загинути від шкідників, можуть масово гинути домашні тварини тощо). Змінні умови праці вимагають від спеціаліста творчих вирішень завдань, які виникли.
  2. “Людина – техніка”. У тебе домінуючим є тип професій “Людина-техніка” – це професії, праця яких спрямована на технічні об’єкти (машини, механізми, матеріали, види енергії). Орієнтуватись у професіях цього типу допоможуть навчальні предмети такі, як фізика, хімія, математика, креслення. Слід зауважити, що галузі технічних об’єктів стосуються не лише механізми, але і тканини, пластмаса, харчова сировина, напівфабрикати. Тобто всі професії, які пов’язані з обслуговуванням техніки, ремонтом, встановленням та налагодженням, керуванням підйомних і транспортних засобів, також професії виробництва й обробки металів, їх механічного складання та монтажу, а ще професії пов’язані з монтажем, ремонтом різних споруд, конструкцій тощо: електрослюсар, слюсар-ремонтник, інженер-електрик, токар, фрезерувальник, шахтар, металург, водій транспортних засобів, електрозварювальник, машиніст крану, повар, кіномеханік, швачка-мотористка, верстатник деревообробних верстатів, інженер-технолог, технік-технолог, інженер-механік, архітектор, будівельник, технік-сантехнік тощо. Технічних об’єкти можуть бути точно виміряні, точно визначені за багатьма ознаками і при їх обробці, перетворені, переміщені чи оцінці очікується та вимагається від спеціаліста точність, визначеність дій. Оскільки технічні об’єкти часто від початку до кінця створені, створюються самою людиною і оскільки в світи техніки мало моральних обмежень, то є широкі можливості для новаторства, винахідництва, технічної творчості. У зв’язку з цим технічна фантазія, здатність з’єднати і роз’єднати технічні об’єкти та їх частини – важливі умови успіху в цій галузі. Поряд із творчим підходом до справи в галузі техніки очікується і вимагається від спеціаліста виконавча дисципліна.
  3. “Людина – людина”. У тебе домінуючим є тип професій “Людина-людина” – це професії пов’язані з навчанням, вихованням, побутовим, торговим, медичним обслуговуванням, інформуванням людей, а також із управлінням та керівництвом людей чи колективів. Тобі в цьому допоможуть орієнтуватись такі навчальні предмети як історія, література та ті, які пов’язані з вивченням людей, суспільства. Це професії: учитель, екскурсовод, продавець, офіціант, перукар, юрист, вихователь, лікар, сестра медична, акушерка тощо. Визначитись із твоїми нахилами, інтересами до даної галузі праці допоможе твій досвід суспільно-організаторської, шефської роботи серед молодших, досвід організатора колективних, групових заходів. Найперша особливість професій цього типу полягає у взаємодії між людьми. Якщо не буде ладитись взаємодія, то і робота ладитись не буде. Друга особливість – це кожна із професій вимагає якби подвійної підготовки: потрібно навчитись і вміти встановлювати та підтримувати контакти з людьми, розуміти їх, розумітись на їх особливостях; потрібно бути підготовленим у тій чи іншій галузі виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо. Очікується і вимагається від спеціаліста залишатись спокійним у будь-якій ситуації та вміти знайти вихід з неї, бути привітним, тактовним, уважним, здатним ставити себе на місце іншої людини, добре пам’ятати, тримати в пам’яті знання про особисті якості багатьох і різних людей, а також знаходити спільну мову з різними людьми.
  4. “Людина – з накова система”. Домінуючим типом професій у тебе є “Людина-знакова система” – професії, об’єктом праці яких є різні знаки: усна та писемна мови, цифри, хімічні та фізичні символи, ноти, схеми, карти, графіки, малюнки, дорожні знаки, формули тощо. Це професії: коректор, економіст, бухгалтер, оператор, кресляр, друкарка, бібліограф, перекладач, історик, топограф, картограф, програміст, контролер-касир, фінансист, документознавець, літературний редактор тощо. Пробою сил для тебе, саме із цього типу професій може бути виконання письмових робіт з різних предметів, ведення записів, переклад з однієї мови на іншу, виконання обрахувань, підрахунків, креслень, схем. В умовах сучасної культури велику роль відіграють знаки, які не мають винахідницької схожості з предметом, який означають (слова не схожі на предмети, про які йде мова, ноти не схожі на музику, гроші не схожі на товар, математичні формули, які описують та дозволяють визначити курс літака, не схожі на літак, ні на траєкторію його руху тощо). Тому, щоб успішно тобі працювати за якоюсь із професії цього типу, потрібні особливі здібності занурюватись у світ сухих позначень, відволікатись від зовнішнього світу і сконцентруватись на тих відомостях, які несуть за собою ті чи інші знаки. Під час роботи зі знаками, як і при роботі з іншими реальностями, виникають завдання контролю, перевірки, звітності, обробки відомостей, а також завдання винаходження нових знаків та знакових систем, тобто тут також є своєрідна можливість для творчості.
  5. “Людина – художній образ”. У тебе домінуючий тип професій “Людина-художній образ” – це професії, праця яких пов’язана із художніми об’єктами чи умовами їх створення, тобто з винахідницькою, музикальною, літературно-художньою й акторською діяльністю: художник, реставратор, дизайнер, художник-декоратор, модельєр-конструктор, артист, актор, композитор, журналіст, фотограф, концертмейстер тощо. Одна із особливостей цього типу професій полягає в тому, що значна частина трудових витрат спеціаліста залишається прихованою від стороннього спостерігача. Обираючи професії цього типу, тобі слід подумати про цю приховану сторону праці, яка може бути непосильною платою за успіх (наприклад, виступ артиста може тривати декілька хвилин, але можливо це лише тому, що щоденно і багато годин поспіль працюю над удосконаленням та підтримує на належному рівні свою майстерність тощо). Дані професії вимагають від спеціалістів художнього смаку, емоційності.

Отже прислухайся до себе і відчуй чи відкликаються тобі результати тесту, чи були вони для тебе корисними? У виборі професії дуже важливо прислухатися саме до свого внутрішнього відчуття, чи горить вогник натхнення? Хтось з великих сказав про те, що треба спершу знайти собі хобі, а потім того, кому це буде цікаво і хто буде платити за це і тоді робота стане улюбленою. Зі свого власного досвіду скажу що це можливо.:)

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

Хмаринка позначок

%d блогерам подобається це: