Лесечко Олена


Егоцентризм (лат. Ego — «я», лат. centrum — «центр») — нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної існуючої. Термін введений в психологію Жаном Піаже для опису особливостей мислення, характерного для дітей у віці до 8-10 років. З різних причин така особливість мислення в різного ступеня вираженості може зберігатися і в більш зрілому віці.

Егоїзм (від лат. ego — я) — ціннісна орієнтація суб’єкта, що характеризується переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і потреб відносно до інтересів інших людей і соціальних груп. Згідно егоїзму, задоволення людиною особистого інтересу розглядається в якості вищого блага. Протележністю є альтруїзм – безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших.

У розмаїтті людських відносин егоїзм може виявлятися по-різному. По-перше, як «диктаторський егоїзм», який виражається в переконаності, що «всі повинні служити моїм інтересам». По-друге, як «егоїзм власної винятковості», згідно з яким визнається, що «всі повинні дотримуватися моральних принципів, крім мене, якщо це мені не вигідно». По-третє, «анархічний егоїзм», згідно з яким «усім дозволено переслідувати власні інтереси, як їм заманеться».

У більшості досліджень, присвячених вивченню особливостей підліткового віку, наголошується факт своєрідного «перелому» у відношенні до себе, появи активного інтересу до свого внутрішнього світу, до власної особи. Л.С. Виготський позначив цю особливість підлітків як егодомінантную або егоцентричну установку, яка полягає в тому, що особа підлітка, що формується, виявляється в центрі його уваги. В даному випадку егоцентризм виступає як нормативний віковий феномен, що свідчить про те, що підліток вирішує головну задачу свого розвитку – усвідомлює і визначає себе як унікальну особу, неминуче звертаючись для цього до своїх відчуттів, переживань, думок. Відмічено, що у віці 12-14 років помітно посилюється схильність до самоспостереження, егоцентризму, знижується стійкість образів «Я» і загальна самоповага; положення покращується лише з переходом з підліткової фази в юнацьку. Не можна наголошувати, що єгоїзм  – це виключн негативна риса характеру. Все в людині повинно мати рівновагу, іноді корисний й здоровий єгоїзм, але ніколи не забувайте про альтруїзм.

Тут ви можете пройти онлайн тест “Егоізм” -http://tests.newacropol.ru/egoism/ 

Ось як виглядає результат тесту – це мій! А який ваш?


Тест на эгоизм

Чувствую настроения 71%
Оказываю помощь 79%
Понимаю окружающих 89%
Альтруизм 73%
Понимаю точку зрения 71%
Интересуюсь другими 82%
Способен любить 69%

Відомі люди про Егоїзм та альтруїзм:

Егоїзм — це не означає жити так, як хочеш, це вимога до інших — жити так, як ви цього хочете. Оскар Уайльд

Інформація складена за допомогою літератури:

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста.  – СПб. : издательство “Питер”,  2000. – 656 с. : ил.

Снайдер Ди Практическая психология для подромтков, или как найти свое место в жизни. – М. : АСТ-ПРЕСС, 1999. – 288 с. : ил.

 Інтернет ресурсів:

«Новый Акрополь» 

Вікіпедія вільна енциклопедія

 

 

Advertisements

Хмаринка позначок

%d блогерам подобається це: